Gødvad Efterskole er åben igen, og det er vi rigtigt glade for.

Vi har kun enkelte ledige pladser til næste skoleår. Hvis I tænker, at Gødvad er noget for jeres barn, og I gerne vil se skolen, kan I kontakte os på telefon 86 82 08 11 eller skrive en mail på info@goed.dk – så finder vi et godt tidspunkt for rundvisningen.

Besøget bliver en personlig rundvisning, hvor vi tager alle nødvendige forholdsregler med håndsprit og afstand.

Gødvad Efterskole er for unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov, der skal i 8., 9. eller 10. klasse efter sommerferien.

I forbindelse med Folketingets hjælpepakker til efterskoler, får vi i skoleåret 2020/2021 yderligere mulighed for at hjælpe med betalingen til forældre, som får særlige udfordringer i forbindelse med Coronakrisen.