Lærer søges til undervisning på linjen ”Musik og Teater”

Vi søger en lærer, der sammen med linjens 3 øvrige lærere vil tegne skolens Musik og Teater linje. Det skal være en underviser, der er allround i et teater- og musiklokale og har kendskab til, erfaring med eller lyst til at:

• lede sammenspil
• undervise i teater og performances
• spille til fællessang og indgå i lærerband
• arbejde med SSB (sang, spil og bevægelse)

Fagene dansk, matematik, engelsk og kristendom er tilknyttet linjens undervisning i de almene boglige fag. Al undervisning er tilrettet den enkelte elevs niveau.

Udover undervisning på linjen indeholder stillingen efterskolelærerens opgaver (aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, weekendvagter mm.) samt undervisning på 1-2 valgfag.

Vi….
– er en specialefterskole for unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger
– er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole
– tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsrum for den enkelte elev
– kobler den boglige undervisning sammen med den praktiske
– arbejder med begreber som selvforsyning, forpligtende fællesskab og praktisk undervisning.

Du…

– ønsker at indgå i et stærkt og engageret fællesskab i medarbejdergruppen
– brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet
– har erfaring med eller lyst til at forene den praktiske undervisning med den boglige
– har pædagogisk uddannelse eller relevant undervisningserfaring
– har kendskab til og lyst til at arbejde med vores særlige elevgruppe.
– er en glad og levende underviser, der sætter pris på at være velforberedt
– har lyst til at udfordre vores elever både fagligt, personligt og socialt
– er fortrolig med at beskrive og evaluere elever mundtligt og skriftligt

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811. Vi holder informationsmøder onsdag den 6. januar kl. 16.00 samt mandag den 11. januar kl. 10.00. Tilmelding til skolens sekretær på info@goed.dk eller 86 82 08 11.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til lc@goed.dk senest fredag den 15. januar kl. 12.00. Samtaler finder sted tirsdag den 26. januar fra kl. 16.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 22. januar 2021)

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Gødvad Efterskole er en prøvefri efterskole, der henvender sig til unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har 100 elever og 33 ansatte.
Kernen i skolens undervisningstilbud er undervisningen på vores 5 linjer: Landbrug & gartneri, Køkken & sundhed, Musik & teater, Idræt & friluftsliv samt Håndværk, kunst & design.
Begreber som selvforsyning, udviklingsmuligheder og forpligtende fællesskab er nøgleord, der gennemsyrer hverdagen. Skolen arbejder med en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning. En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling. Derudover har vi en meget lang og omfattende liste af valgfag, som tilbydes året igennem.

Hent filer