Jobopslag

Da Gødvad Efterskoles dygtige pædagogiske afdelingsleder gennem mange går på efterløn søger vi pr. 1. maj (eller efter aftale) en pædagogisk afdelingsleder, som kan indgå i skolens ledelsesteam samt forestå skolens vejledningsfunktion. Ledelsen består af forstander, viceforstander samt den pædagogisk leder/vejleder.

Den pædagogiske afdelingsleder har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse i samarbejde i forstander. Denne opgave indebærer at udvikle og udmønte skolens samlede pædagogiske arbejde.

Den pædagogiske afdelingsleder spiller en helt central rolle i udvikling, formulering af skolens pædagogiske profil. Opgaven indebærer ansvaret i samarbejde med forstanderen for det pædagogiske udviklingsarbejde, som har høj prioritet. På Gødvad Efterskole arbejder vi ud fra en narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk platform i arbejdet med de unge. 

Afdelingslederens kvalifikationer og kompetencer

Gødvad Efterskole lægger vægt på, at den nye afdelingsleder har såvel en række formelle kvalifikationer som en række personlige kompetencer.

De formelle kvalifikationer der vil blive lagt vægt på

 • kendskab til og interesse for efterskoleverdenen
 • kendskab til narrativ pædagogisk praksis
 • erfaring med specialvejledning
 • viden om og erfaring med specialundervisningspædagogik
 • en evne til at formulere og omsætte pædagogisk holdning til praksis
 • interesse for og gerne erfaring samt indsigt i ledelsesarbejdet

Daglig pædagogisk ledelse

 • ansvarlig for skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med forstanderen
 • faglig sparring af skolens pædagogiske personale
 • koordinator for skolens 2 trivselslærere samt skolens støttepersoner
 • understøtte og strukturere personalets arbejde med evalueringer, elev-handleplaner, indholdsplaner mv.
 • understøtte kontaktlærerenes arbejde med elever.
 • kontakt til kommuner og andre myndigheder vedr. elever.
 • ansvarlig for ansøgning af tillægstakster, sociale støttetimer mv.
 • ansvarlig for tilrettelæggelse af valgfagsundervisning
 • daglig opfølgning på elevsager + evt. kontakt til forældre/kommune.
 • Praktikvejleder for evt. lærerstuderende

Elev optag

 • ansvarlig for ”åbent hus” arrangementer, Efterskolernes dag mv.
 • elevoptag (rundvisning, samtaler, ansøgninger m.v.) i samarbejde med forstander
 • forstår arbejdet omkring støttebehov hos elever (tillægstakst og sociale støttetimer)

Vejledningsfunktion

 • varetage kvalificeret uddannelsesvejledning rettet mod den enkelte elevs fremtidsmuligheder
 • afholde uddannelsessamtaler med eleverne samt netværksmøder
 • kontakt til UU-vejleder, forældre, sagsbehandlere mv.
 • Ajourført om love vedr. uddannelse og vejledning
 • Deltagelse i vejledningsmesser samt forestå skolen egen messer

Læs mere om uddannelsesvejledningen

 

Sådan ansøger du

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til info@goed.dk senest mandag den 9. marts 2020 kl. 10.00. Samtaler finder sted torsdag den 26. marts fra kl. 16.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 23. marts).

Løn i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019.

 

Om Gødvad Efterskole

Skolen har 100 elever, og henvender sig til unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov. Skolens undervisning og samværs miljø er indrettet efter dette.

Eleverne på Gødvad Efterskole skal ikke bare blive til noget, men også blive nogen. Derfor er skolens pædagogiske tilgang også bygget op omkring at skabe robuste, selvstændige mennesker med selvværd. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve, at de er gode nok, som de er.
Se skolens værdigrundlag

For at skabe de optimale rammer for dette er det vigtigt, at eleverne bliver en del af et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet. Et efterskoleophold er ud over undervisning også et helt særligt ungdomsmiljø. Et sted med kammerater, venner og masser af fællesskaber.
Se video om hverdagen på skolen

Gødvad Efterskole er en almen efterskole med alt, hvad det indebærer, men med en særlig pædagogisk tilgang til undervisningen, der henvender sig til en specifik målgruppe. Vi har næste 40 års erfaring med en praksisnær undervisning, der understøtter det boglige. Det er vores erfaring, at vores elever lærer mere ved at stå med problemet eller opgaven i hænderne end at se det i bog. Undervisning skal være konkret, meningsfuld og nærværende.

 

Skolens pædagogiske platform

På Gødvad Efterskolen arbejder vi ud fra en narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk tilgang til arbejdet med de unge.

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at mennesker og kulturer har aldrig kun én fortælling om livet. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil – både hos det enkelte menneske og i kulturen. I den narrative teori, opfattes livet som multihistorielt; der kan altid fortælles en anden historie.

Vores fortællinger står oftest i et rodet og kompliceret forhold til hinanden, og meget af det, som sker i vores liv, bliver ikke optaget og indarbejdet i en fortælling – mange af vores initiativer og handlinger forbliver ubemærkede af os selv og af andre.

Narrativ praksis handler om at lytte til de historier, mennesker fortæller. At lade mennesker fortælle om det, der er svært for dem, og det, der er vigtigt for dem. Jo mere alsidige og righoldige fortællinger, en person og en kultur har om sig selv og andre, jo flere handlemuligheder har de, og jo mere rummelige bliver de.

Teorien bag siger, at vores identitet skabes gennem det, vi kan fortælle om os selv. Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger. En fortælling lever ved at blive fortalt og genfortalt af os selv og af hinanden.

I det daglige arbejde med den narrative praksis indgår ord og begreber som f.eks. relationer, dominerende fortælling, eksternalisering, positionering, bevidning, domæner mv.

 

Undervisning

Undervisningen på Gødvad Efterskole er meget fokuseret på at være tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden, og derfor foregår meget af læringen gennem praktisk undervisning. Undervisningen foregår derfor ikke kun i klasseværelserne, men i naturen, i marken, i hallen, i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.

Gennem praktisk betonet undervisning er et af skolens formål at motivere unge for fortsat dygtiggørelse i arbejde og uddannelse. Undervisningens hovedvægt ligger i linjefagene: Køkken og Sundhed, Landbrug og Gartneri, Musik og Teater, Håndværk, Kunst og Design samt Idræt og Friluftsliv.

En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.

Den praktiske undervisning er en vigtig indgangsvinkel til den boglige undervisning i de traditionelle boglige fag, som her inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Der tilbydes ikke prøveforberedende undervisning. Eleverne får ved kursets afslutning en udtalelse, der beskriver den enkelte.

Se video om undervisningen
Læs mere om undervisningen

 

En efterskole ved Gudenåen

I naturskønne omgivelse, der indeholder alt fra skov, marker og køkkenhave, ligger Gødvad Efterskole med vores 30 ha jord.
Skolen har et har gode undervisningsfaciliteter med bla. stor idrætshal, gode undervisningslokaler, forberedelseskontorer, elevhuse, skydebane, værkstedsfaciliteter mv. Skolen har en sund økonomi samt god søgning og stabilt elevtal.

Vores historie

På initiativ af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem Århus blev Gødvad Efterskole oprettet i 1981. Denne forening, der arbejder ud fra et kristent livssyn, har altid haft de svagtstilledes problemer i fokus, hvorfor skoletilbuddet er tilrettelagt med særligt hensyn til bogligt svage og sent udviklede.

 

Se mere

Se arbejdsbeskrivelsen for administrationen
Download vores brochure

Tag en virtuel rundvisning
Se indslag fra TV2 Østjylland

Hent filer