Specialefterskole for unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder

Gødvad Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi har mange års erfaring med unge, som vil få det svært på en almindelig skole eller efterskole. Det betyder, at vi ikke bare rummer de unge – vi udvikler dem også på deres egne præmisser.

Vores elever skal blive til nogen – og ikke bare til noget. Derfor er vores pædagogik bygget om omkring skolens treklang: Væredygtighed, Lifeskills og Faglighed.

Væredygtighed

Gødvad Efterskole understøtter elevernes grundlæggende væredygtighed – deres selvbillede og verdensbillede, selvværd og kompetencer til at indgå i positive relationer med andre. Skolens pædagogiske platform tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsrum for den enkelte elev.

Lifeskills

Gødvad Efterskole hjælper eleverne med specielle behov til at blive klar til et selvstændigt liv som ligeværdig borger i et moderne, digitalt samfund.

Faglighed

Gødvad Efterskole er en specialefterskole, der klæder eleverne på til en efterfølgende ungdomsuddannelse. Læs om skolens faglighed og undervisningsmetoder i skolens indholdsplaner.