Søg om optagelse på Gødvad Efterskole

Gødvad Efterskole er en efterskole for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og særlige behov.

Gødvad Efterskole optager nye elever hele året til skolestart i august.

  • Den unge skal have særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder.
  • I skal have besøgt skolen på en af vores besøgsdage for kommende elever og haft en individuel samtale med os.
  • Til ansøgning om optagelse skal I vedlægge en udtalelse fra PPRi kommunen samt elevplan eller udtalelse fra skolelederen på den skole, eleven forlader for at komme på Gødvad Efterskole.

Pris og tilskud

Ugeprisen for skoleåret 2019 – 2020 er kr. 2.330. Herfra skal I trække tilskud fra staten.

Der er 42 undervisningsuger pr. år. Ugeprisen er inkl. idrætstøj, ture, udflugter, musiklejrskole og skitur.

I kan beregne, hvad I selv skal betale – egenbetalingen – for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten.

Gå til beregner