Søg om optagelse på Gødvad Efterskole

Gødvad Efterskole er en efterskole for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og særlige behov.

Gødvad Efterskole optager nye elever hele året til skolestart i august.

  • Den unge skal have særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder.
  • I skal have besøgt skolen på en af vores besøgsdage for kommende elever og haft en individuel samtale med os.
  • Til ansøgning om optagelse skal I vedlægge en udtalelse fra PPRi kommunen samt elevplan eller udtalelse fra skolelederen på den skole, eleven forlader for at komme på Gødvad Efterskole.

Pris og tilskud

Ugeprisen for skoleåret 2023/2024 er kr. 2630,-.

Ugeprisen for skoleåret 2024/2025 er kr. 2.700,-

Ugeprisen for skoleåret 2025/2026 er kr. 2.775,-

 

Ugeprisen er opgivet uden tilskud fra staten.

Der er 42 undervisningsuger pr. år. Ugeprisen er inkl. idrætstøj, ture, udflugter, musiklejrskole og skitur.

I kan beregne, hvad I selv skal betale – egenbetalingen – for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten.

Gå til beregner

Gødvad Efterskole er en røgfri skole

Elever skal være røgfri, når de begynder på Gødvad Efterskole. “Rygning” indbefatter ud over mere traditionel tobak alle former for e-cigaretter, uanset om der anvendes nikotinvæske eller ej, samt alle former for andre tobaksprodukter, herunder snus, skrå m.m.