En efterskole for unge med ADHD

Gødvad Efterskole ved Silkeborg er en specialefterskole for unge med indlæringsvanskeligheder, generelle særlige behov, der også kan rumme unge med ADHD og lignende diagnoser. Vi har mange års erfaring med unge elever, der er udfordret af diagnoser som ADHD, og vi ved derfor, hvilke krav det stiller til lærere og omgivelserne at rumme og sørge for et fantastisk efterskoleår for elever med den type særlige udfordringer.

På Gødvad Efterskole oplever vores elever, at de alle har det tilfælles, at de ikke er helt som alle andre. Indlæringsvanskeligheder, særlige behov og diagnoser som ADHD, har måske tidligere gjort, at de har oplevet ikke at passe ind i det sociale miljø i deres hjemområde. Vi er en efterskole, der er vant til at håndtere en elevgruppe og unge med ADHD, som stiller store krav til hverdagen, undervisningen og det sociale. Derfor har vores elever også – måske for første gang i deres liv – en følelse af at høre til og passe ind, når de begynder deres ophold på Gødvad Efterskole.

Vi optager efterskoleelever med ADHD allerede fra 8. klasse, men naturligvis også i 9. og 10. klasse. Inden en elev bliver optaget, foretager vi en individuel vurdering af den enkelte, om Gødvad Efterskole er det rigtige sted for den unge. Det gør vi, så vi er sikre på, at den unge vil få et godt skoleår. Vi gør det også, så vi er sikre på, at vi er efterskolen, der kan rumme de særlige udfordringer og diagnoser, eleven har – det samme gør sig gældende for elever med ADHD.

Undervisning, der passer til den enkelte elev

Vores undervisning er praktisk, og vi bruger både krop og hænder, når vi arbejder i værkstederne, i køkkenhaven, på teaterscenen, syværkstedet eller hvor vi nu ellers underviser. Vores praktiske tilgang til undervisningen tilpasser sig automatisk til den enkelte elev, så alle er med. Men den praktiske og ofte fysiske undervisning er også særligt velegnet til vores unge med ADHD, der bruger sig selv og samtidig lærer.

Vi har mange valgfag og værkstedsfag, som de unge kan vælge imellem. Men selv vores mere boglige fag som matematik, dansk, fysik, historie og andre fag er med  praktiske elementer i undervisningen. Vi arbejder fx med Danmarkshistorie, når vi smeder knive, teaterundervisningen er ikke blot at performere på en scene, det er også danskundervisning, når der skal læres replikker. Matematikken er både i stalden, i køkkenet og i urtehaven: Hvor mange kilo foder æder én ko? Hvor meget spiser to? Hvad skal vi tage for den mælk eller de gulerødder, som vi sælger til skolens køkken?

Det er undervisning, hvor alle kan være med, og det er undervisning, der er tilpasset til den enkelte, deres interesser og det er undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelt elevs interesser, evner og udfordringer.

Tilskud til efterskole for unge med ADHD

Gødvad Efterskole er en oplagt mulighed som efterskole i Jylland for unge med ADHD. Det er en efterskole, hvor vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med ADHD og andre elever med særlige behov, både fagligt og socialt.

Det er hjemkommunens PPR-afdeling der i samarbejde med forældre og skolens ledelse, der vurderer, hvilken type støtte der er nødvendig for at kunne komme godt igennem undervisningen. Har forældrene ikke selv råd til opholdet, og har den unge særlige behov, vil der kunne gives støtte i samarbejde med kommunens PPR-afdeling.

I Efterskoleforeningens Blad fra februar 2019 kan du læse mere om vores reducering af frafaldet  fra 25% til under 5%.

 

Besøg os