Gødvad Efterskole er en specialefterskole under efterskoleloven. Skolen optager elever med særlige behov eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Eleverne på Gødvad Efterskole har gennemført folkeskolen med ekstra støtte eller kommer fra egentlige specialkasser i folkeskolen.

Skolen tilbyder almindelig undervisning, der er tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden.

Vi lægger vægt på undervisning på små hold tilpasset de unges behov og læringsstil og gennem læring gennem praktisk arbejde.

Loven om inklusion i folkeskolen er ikke en forhindring for at visitere elever til en specialefterskole.

Er du i tvivl om, hvorvidt vi er det rigtige tilbud til en elev med særlige behov, kan du til enhver tid kontakte os eller besøge skolen.

Kontakt:

Gødvad Efterskole

Tlf. 86 82 08 11
Mail info@goed.dk

 

Se arkiv med tidligere information