De ansatte på Gødvad Efterskole er lærere, administrativt og praktisk personale.
Alle har erfaring i at arbejde med unge, der har særlige behov.

Jacob Thorning
Forstander
jt@goed.dk
Rasmus Valentin Sommer
Viceforstander
rv@goed.dk
Helle Harbjerg Birk
Pædagogisk afdelingsleder
hb@goed.dk
Jannie Olsvig Døssing
Skolesekretær
ja@goed.dk
Lene Dalgaard
Skolesekretær
da@goed.dk
Morten Mulvad Johansen
Idræt og friluftsliv
mj@goed.dk
Jesper Bloch-Nielsen
Idræt og friluftsliv
jn@goed.dk
Søren Martinsen
Idræt og friluftsliv
sm@goed.dk
Lene Pfeiffer
Idræt og friluftsliv
pf@goed.dk
Andreas Mølhave
Håndværk, kunst og design
am@goed.dk
Lene Nørtoft
Håndværk, kunst og design / Vejleder
le@goed.dk
Dorthe Lund
Håndværk, kunst og design
dl@goed.dk
Karl Ole Mikkelsen
Landbrug og gartneri
ko@goed.dk
Ole Styrbæk
Landbrug og gartneri
os@goed.dk
Knud Kromann
Landbrug og gartneri
kk@goed.dk
Signe Due Statager
Landbrug og gartneri
sd@goed.dk
Alexander Vinge Augustsen
Musik og teater
au@goed.dk
Caroline Fomsgaard
Musik og teater
cf@goed.dk
Anders Wadsholt
Musik og teater
aw@goed.dk
Irene Rasmussen
Køkken og sundhed
ir@goed.dk
Line Daugaard
Køkken og sundhed / Trivselslærer
ld@goed.dk
Troels Kristiansen
Køkken og sundhed
tk@goed.dk
Lisbeth Bjerremand
Køkken og sundhed
lb@goed.dk
Anders Malling Høegmark
Køkken og sundhed
ah@goed.dk
Elin Aas Kjær
Trivselslærer / Valgfagslærer
ek@goed.dk
Alexander Günther Hansen
Køkken og sundhed (Årspraktikant)
ag@goed.dk
Anita Andersen
Køkkenleder
aa@goed.dk
Hanne Viborg Holm
Køkkenmedhjælper
hh@goed.dk
Lenette Aarestrup Jensen
Rengøring og køkken
lj@goed.dk
Brian Døssing
Pedel
bd@goed.dk
Nicolai Schøler
Pedel
ns@goed.dk
Johnny Andreasen
Pedel
jo@goed.dk
Brian Blach
Pedelmedhjælper
Brian Madsen
Støtteperson
Nanna Østergaard
Støtteperson
Mads Jørgensen
Støtteperson
Kathrine Mortensen
Støtteperson