Alle kan lære, at de kan lære

På Gødvad Efterskole har vi siden 1981 undervist unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov i undervisningen.

Alle kan lære. Og alle kan lære, at de kan lære. Derfor er Gødvad Efterskole et godt sted at være – og et godt sted at lære.

Vores undervisning er tilpasset den enkelte elev, og vores undervisning er noget anderledes fra den, de unge måske kender fra folkeskolen eller specialskolen. Undervisningen foregår både i et klasselokale, ude på skolens marker, i staldene, i køkkenet og på scenen – eller andre steder, hvor det giver mening. Vores erfaring er, at vores elever lærer mere ved at stå med udfordringerne i hænderne i stedet for at læse om dem i en bog.

På Gødvad får eleverne selvtillid og selvværd og dermed et solidt rygstød til deres videre færd ud i livet. Vi klæder eleverne på til at kunne finde og gennemføre den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for netop dem.

Gødvad Efterskole er prøvefri i henhold til loven om de frie kostskoler. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på dette, når I tilmelder jeres barn til skolen.