Efterskolen for unge med indlæringsvanskeligheder

På Gødvad Efterskole klæder vi vores unge elever med indlæringsvanskeligheder på til en efterfølgende ungdomsuddannelse. Det gør vi ud fra filosofien, at ”Alle kan lære. Og alle kan lære, at de kan lære.” Derfor er Gødvad Efterskole et godt sted at være – og et godt sted at lære.

Mange af eleverne på Gødvad Efterskole har modtaget specialundervisning i folkeskolen. Mange af eleverne har en oplevelse af, at de ikke kan lære. Men det kan de på Gødvad Efterskole.

Som specialefterskole for unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder har vi mange års erfaring med at undervise og udvikle den enkelte elev. Vores undervisning tilpasser sig til den enkelte elevs evner, og eleverne vælger, hvilke valgfag de ønsker at arbejde med i løbet af skoleåret efter deres interesser og fremtidsdrømme.

Praktisk, konkret og meningsfuld undervisning – også med de boglige fag

Undervisningen foregår fx i værkstederne, ude i markerne, i stalden, køkkenhavnen, køkkenet, eller hvor det nu ellers giver mening. Det skal være konkret, praktisk og meningsfyldt for eleverne. Så er det vores erfaring, at unge med indlæringsvanskeligheder lærer bedst.

Vores værksteds- og valgfag er meget forskellige og alle med fokus på praktisk læring. Vi har også almene boglige fag som historie, matematik, fysik og dansk. De fag er en del af vores værksteds- og valgfag. Teaterundervisningen bliver til danskundervisning, når eleverne skal lære og huske replikkerne. Danmarkshistorien finder vi blandt andet i smedjen, og matematikken indgår naturligt i stalden, i køkkenet og i køkkenhavne. Hvad skal vi sælge vores gulerødder for til køkkenet? Hvad er literprisen på mælk fra koen? Og hvor meget foder skal vi have, hvis vi ikke blot skal fodre én, men to køer?

Personlig udvikling for unge med indlæringsvanskeligheder

Det er vigtigt for os på Gødvad Efterskole, at vores elever ikke blot har et godt ophold hos os. Det er vigtigt for os, at de kommer godt videre ud i voksenlivet. Hos os lærer de, at de kan lære. Og de lærer, at de godt kan fungere som selvstændige unge, der har mod på livet med job og uddannelse. Det er vi gode til på Gødvad Efterskole. Vi har en høj overgangsfrekvens, hvilket betyder, at langt de fleste af vores elever kommer videre i STU eller tilsvarende ungdomsuddannelser for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og særlige behov. 

I løbet af skoleåret har vi flere individuelle samtaler med vores elever med indlæringsvanskeligheder, som er med til at afklare dem om deres interesser og fremtidsdrømme. Vores vejledere sørger for, at eleverne får det rigtige tilbud til dem, og er der brug for det, kan eleverne komme i en kortere praktik, der er med til at styrke elevernes afklaring om deres ønsker.

 

Besøg os