En efterskole med mening

Gødvad Efterskole er oprettet i 1981 af Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Jysk Børneforsorg/Fredehjem arbejder ud fra et folkekirkeligt idégrundlag med at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet.

Foreningen søger samtidig at medvirke til at fremme solidaritet og forståelse for mennesker, som har behov for støtte til uddannelse og den daglige tilværelse.

Skolekredsen

Baglandet for Gødvad Efterskole er Skolekredsen, som består af personer, der kan støtte skolens idé og formål. Alle med interesse for skolen kan melde sig ind i skolekredsen.

Skolekredsen holder hvert år i maj/juni et skolemøde, der er skolens øverste myndighed. Det er også skolemødet, der er med til at vælge repræsentanter til skolens bestyrelse.

Gødvad Efterskole er medlem af foreningen Ligeværd, som støtter og rådgiver mennesker med særlige behov gennem rådgivning omkring skolegang, uddannelse, boligforhold mv.

Meld dig ind i skolekredsen

Se mere om Ligeværd

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Skolens bestyrelse

Lene Greve (Formand)
Axel Holst Nielsen
Karen Aagard
Jesper Engell Hansen
Niels Folke
Karsten Hvid