Alle kan lære, at de kan lære på Gødvad Efterskole

På Gødvad Efterskole har vi siden 1981 undervist unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov.

Alle kan lære. Og alle kan lære, at de kan lære. Derfor er Gødvad Efterskole et godt sted at være – og et godt sted at lære.

Vores undervisning er tilpasset den enkelte elev, og vores undervisning foregår både i et klasselokale, ude på skolens marker, i staldene, i køkkenet, i hallen og på scenen – eller andre steder, hvor det giver mening.

Mange unge med generelle indlæringsvanskeligheder oplever, at undervisningen giver mere mening, når de lærer gennem praktiske opgaver frem for traditionel klasseundervisning.

Vores erfaring er, at vores elever lærer mere ved at stå med udfordringerne i hænderne i stedet for at læse om dem i en bog.

Et godt afsæt til livet

Gødvad Efterskole er en efterskole for unge med faglige udfordringer. Mange af vores elever har modtaget specialundervisning i folkeskolen, og det er ikke ualmindeligt, at de gennem skoletiden har følt sig kørt ud på et sidespor.

Det gør vi op med på Gødvad Efterskole. Her får unge med faglige udfordringer en solid start på deres ungdomsliv.

Eleverne får også både selvtillid og selvværd og dermed et solidt rygstød til deres videre færd ud i livet.

Vi klæder eleverne på til at kunne finde og gennemføre den ungdomsuddannelse, der er den rigtige for netop dem.

Gødvad Efterskole har en ganske høj overgangsfrekvens. Stort set alle elever kommer videre i STU eller tilsvarende ungdomsuddannelse, når de forlader skolen.

 

 

 

En anderledes skoledag

På Gødvad Efterskole har de unge en hverdag, som er noget anderledes fra den, de måske kender fra folkeskolen eller specialskolen.

Dagen er inddelt i moduler, og undervisningen foregår både på små hold i et klasselokale og i forbindelse med praktisk arbejde. Vores erfaring med de unge er, at de lærer ved at gøre – ikke kun ved at høre.

Prøvefri efterskole

Gødvad Efterskole er prøvefri i henhold til loven om de frie kostskoler. Det er vigtigt, at I er opmærksomme på dette, når I tilmelder jeres barn til skolen.

God vejledning

På Gødvad Efterskole vægter vi vejledningen højt.

En vigtig del af et efterskoleophold er, at eleverne bliver afklaret omkring egne drømme, evner og interesser. Der findes mange gode uddannelsesmuligheder for vores elever, og vi gør et stort arbejde med at hjælpe dem med at finde netop den uddannelse, der passer til den enkelte elev.

Eleverne har mulighed for afklaring gennem:

  • Undervisning på skolens praktiske linjer
  • Erhvervspraktik på nærområdets virksomheder
  • Besøg på messer med uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov
  • Besøg på Gødvad Efterskole af relevante uddannelser
  • Samtaler med skolens vejleder

Når man er elev på Gødvad Efterskole, mødes man først med kontaktlærer og vejleder, og laver en uddannelsesplan.

Derefter indkalder vi til et netværksmøde med deltagelse af eleven, kontaktlæreren, forældre, vejleder fra hjemkommune (UU), vejleder fra Gødvad Efterskole og – når det er relevant – sagsbehandler og/eller repræsentant fra PPR.

På dette møde drøfter vi forskellige muligheder, og vi laver en handleplan. Vejleder følger i løbet af skoleåret op på aftalerne og sikrer, at eleven ved efterskoleopholdets afslutning altid har en realistisk plan for, hvad han/hun skal i fremtiden.