Alle kan lære – specialefterskole i Jylland

Størstedelen af vores elever på Gødvad Efterskole har i folkeskolen modtaget specialundervisning. Som specialefterskole er det en vigtig opgave at klæde vores unge elever med indlæringsvanskeligheder og særlige behov på til voksenlivet med job og uddannelse.

Selvom specialundervisningen i folkeskolen for mange har betydet, at det har været småt med positive oplevelser i klasselokalet, ved vi, at de får en anden oplevelse på Gødvad Efterskole. Som specialefterskole helt tilbage fra 1981, ved vi, hvordan vi  tilrettelægger undervisningen, så den passer til den enkelte elev. Det er praktisk undervisning, der giver mening for vores unge elever med indlæringsvanskeligheder og særlige behov. På Gødvad Efterskole kan alle lære. Og alle kan lære, at de kan lære.

I løbet af skoleåret kan vores elever vælge mellem mange og meget forskellige valg- og værkstedsfag, der alle er praktiske. Undervisningen foregår dér, hvor det giver mening, og vi har meget lidt tid på stolene i klasselokalerne med tavlekridt og klassisk undervisning. Vores elever kommer ud i værkstederne, hvor de bruger deres hænder, deres kroppe og deres hoveder, når der skal performes på teaterscenen, arbejdes i stalden og i køkkenhaven og meget andet.

Gødvad Efterskole er en prøvefri specialefterskole. Det betyder dog ikke, at vi ikke også har elementer af klassiske fag som matematik, fysik, engelsk og biologi i hverdagen – de forskellige fag er tænkt ind i den praktiske værkstedsundervisning, hvor det er meningsfuldt og konkret for eleven. På den måde lærer vores elever med særlige behov og indlæringsvanskeligheder bedst.

Den enkelte elev kommer godt videre

Det er ikke blot skoleåret og opholdet på Gødvad Efterskole, der er i fokus for personalet på vores specialefterskole. Vi har også et stort fokus på, hvad der venter eleven efter endt ophold. At gå på Gødvad Efterskole er på mange måder også en træningsbane, hvor vores elever er klar til næste skridt i deres liv fyldt med selvtillid.

Derfor arbejder vi løbende på at finde den bedste løsning for eleven, når efterskoletiden er slut. Det gør vi med individuelle samtaler med eleven, hvor interesser og drømme for fremtiden er i fokus. Det handler om at lande på den rigtige hylde, om det så er STU, FGU, praktikplads eller job. Mulighederne er mange, og vi gør vores bedste for eleverne kommer godt videre.

Besøg os