Efterskolen for unge med særlige behov

Forældre til unge med særlige behov ved, at hverdagen ikke altid ligner andre unges. Der skal noget særligt til, før den unge trives menneskeligt og fagligt, og der skal både tryghed og et særligt fællesskab til for at rumme unge med særlige behov.

På Gødvad Efterskole oplever vores unge elever med særlige behov, at de hos os indgår i et fællesskab, hvor de faktisk ikke er udenfor. De passer ind. Derfor er et godt ungdomsliv vigtigt for os på Gødvad Efterskole. Vi har en helt særlig stemning, når eleverne er sammen om undervisningen, når de spiser sammen, og når de hygger sig på værelserne om aftenen. Det er ungdomsliv, når det er allerbedst.

Mange af vores elever har ikke haft den oplevelse før. Nogle har måske stået udenfor og kigget ind på fællesskaber, de har haft svært ved at passe ind i.

En efterskole i Jylland for unge med særlige behov

På Gødvad Efterskole er alle midt i et fællesskab sammen med andre unge, der ligner dem selv. Her er det okay for den enkelte elev at være den, man er. Eleverne får et helt almindeligt ungdomsliv med kammerater, kærester og alt det andet, der hører sig til. I løbet af skoleåret oplever vi med vores unge elever med særlige behov, at deres selvtillid stiger, og at de vokser som selvstændige mennesker.

Flere gange i løbet af skoleåret har vi individuelle samtaler med vores elever, hvor vi taler om deres interesser og fremtidsdrømme. Det er med til, at vi kan hjælpe eleverne til at blive til det, den enkelte ønsker.

Vi hjælper vores unge med særlige behov godt videre

Unge med særlige behov har nemlig ikke de samme læringsforudsætninger, som andre unge på deres årgange. De kan ikke umiddelbart komme i gymnasiet eller videre på andre ungdomsuddannelser. Derfor ved vi, at det kræver en særlig indsats fra vores side, så den unge er motiveret og klædt på til voksenlivet.

Sammen med vores studievejledere planlægger elever, hvad der skal ske efter efterskoleopholdet på Gødvad Efterskole. Det kan være, der venter en uddannelse på en STU eller FGU? Måske en praktikplads? Vores mål er, at vores unge med særlige behov alle kommer videre ud mod voksenlivet som motiverede unge, fyldt med mod på fremtiden mod uddannelse og job.

 

Besøg os