Det store drivhus bag hovedbygningen på Gødvad Efterskole i udkanten af Silkeborg emmer af forår. En flok drenge blander muldjord med vand og lægger tomatfrø i potter, som de herefter stiller i snorlige rækker, parate til at tage imod solens stråler, der bliver kraftigere dag for dag.

En af drengene er Patrick Emil Hansen fra Salten. Han er stolt over arbejdet i drivhuset.

– Vi kan så tidligt, fordi vi snyder lidt ved at have oliefyr, siger Patrick Emil.

I folkeskolen gik Patrick Emil i specialklasse, og bolig undervisning har aldrig sagt ham ret meget.

– Jeg har ikke noget imod at læse bøger, men jeg lærer bare endnu mere, når jeg har tingene i hænderne, siger Patrick Emil, der på Gødvad Efterskole har valgt skolens linje i landbrug og gartneri.

At efterskolen er praktisk betyder ikke, at eleverne ikke lærer noget. Tværtimod.

– Vi lærer jo en masse teori om planterne. Og vi lærer også at lave regnskaber for gartneriet og landbruget, siger Patrick Emil.

På Gødvad Efterskole er der også boglig undervisning i for eksempel dansk og matematik, men undervisningen foregår langt fra altid bag et skolebord.

Den kan også foregå i skolens stald, hvor der både er køer, heste, grise og høns. I matematik regner eleverne på landbrugslinjen for eksempel ud, hvor meget dyrene skal have at spise, og hvor meget køkkenet skal betale for gulerødderne fra skolens gartneri.

Patrick Emil er ikke i tvivl om, at skoleåret på specialefterskolen har betydning, som rækker langt ind i fremtiden.

– Jeg har en drøm om at blive falckredder eller at arbejde med landbrug eller grønne områder. Det har jeg i al fald fundet ud af, at jeg er god til, siger Patrick Emil.