Pr 1. december 2020 – eller efter nærmere aftale

Gødvad Efterskole søger pr. 1. december (eller efter aftale) en pædagogisk afdelingsleder, som kan indgå i skolens ledelsesteam. Ledelsen består af forstander, viceforstander samt den pædagogisk afdelingsleder.

Den pædagogiske afdelingsleder har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse i samarbejde med forstander. Denne opgave indebærer at udvikle og udmønte skolens samlede pædagogiske arbejde.

Den pædagogiske afdelingsleder spiller en helt central rolle i udvikling, formulering af skolens pædagogiske profil. Opgaven indebærer ansvaret i samarbejde med forstanderen for det pædagogiske udviklingsarbejde, som har høj prioritet. På Gødvad Efterskole arbejder vi ud fra en narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk platform i arbejdet med de unge.

Erfaring (evt. uddannelse) indenfor det narrative felt vil være en fordel, da afdelingslederen i det daglige arbejde bla. skal kunne supervisere skolens trivselsmedarbejdere og det pædagogiske personale i det pædagogiske arbejde med skolens elever.

Den pædagogiske afdelingsleders kvalifikationer og kompetencer
Gødvad Efterskole lægger vægt på, at den nye afdelingsleder har såvel en række formelle kvalifikationer som en række personlige kompetencer.


De formelle kvalifikationer der vil blive lagt vægt på

 • kendskab til og interesse for efterskoleverdenen
 • interesse for og gerne erfaring samt indsigt i ledelsesarbejdet
 • kendskab og erfaring til narrativ pædagogisk praksis
 • viden om og erfaring med specialundervisningspædagogik
 • en evne til at formulere og omsætte pædagogisk holdning til praksis
 • Interesse for og gerne erfaring med administrativt arbejde


Daglig pædagogisk ledelse

 • ansvarlig for skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med forstanderen
 • faglig og pædagogisk sparring af skolens pædagogiske personale
 • faglig og pædagogisk ledelse af skolens 2 trivselslærere samt skolens støttepersoner.
 • understøtte og strukturere personalets arbejde med evalueringer, elev-handleplaner, indholdsplaner mv.
 • understøtte kontaktlærerenes arbejde med elever.
 • kontakt til kommuner og andre myndigheder vedr. elever.
 • ansvarlig for ansøgning af tillægstakster, sociale støttetimer mv.
 • ansvarlig for tilrettelæggelse af valgfagsundervisning
 • daglig opfølgning på elevsager + evt. kontakt til forældre/kommune.
 • Nærmeste leder for skolens studievejleder
 • Praktikvejleder for evt. lærerstuderende


Elev optag

 • ansvarlig for ”åbent hus” arrangementer, Efterskolernes dag mv.
 • elevoptag (rundvisning, samtaler, ansøgninger m.v.) i samarbejde med forstander
 • forestå det pædagogiske og administrative arbejde omkring støttebehov hos elever (tillægstakst og sociale støttetimer)

 

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811.

Ansøgninger med diverse bilag sendes som en samlet PDF-fil til info@goed.dk senest mandag den 19. oktober 2020 kl. 10.00. Samtaler finder sted tirsdag den 27. oktober fra kl. 16.30. (ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest den 23. oktober).

Løn og ansættelse sker i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.


Om Gødvad Efterskole

Skolen har 100 elever, og henvender sig til unge med indlæringsvanskeligheder og særlige behov. Skolens undervisning og samværs miljø er indrettet efter dette.

Eleverne på Gødvad Efterskole skal ikke bare blive til noget, men også blive nogen. Derfor er skolens pædagogiske tilgang også bygget op omkring at skabe robuste, selvstændige mennesker med selvværd. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve, at de er gode nok, som de er.
Læs mere her

For at skabe de optimale rammer for dette er det vigtigt, at eleverne bliver en del af et fællesskab og ikke føler sig ekskluderet. Et efterskoleophold er ud over undervisning også et helt særligt ungdomsmiljø. Et sted med kammerater, venner og masser af fællesskaber.
Se mere her

Gødvad Efterskole er en almen efterskole med alt, hvad det indebærer, men med en særlig pædagogisk tilgang til undervisningen, der henvender sig til en specifik målgruppe. Vi har næste 40 års erfaring med en praksisnær undervisning, der understøtter det boglige. Det er vores erfaring, at vores elever lærer mere ved at stå med problemet eller opgaven i hænderne end at se det i bog. Undervisning skal være konkret, meningsfuld og nærværende.


Skolens pædagogisk platform

På Gødvad Efterskolen arbejder vi ud fra en narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk tilgang til arbejdet med de unge.

Derfor søger vi efter en afdelingsleder, som har kendskab til og erfaring med at arbejde med en narrativ praksis og som kan supervisere skolens trivselsmedarbejdere og det pædagogiske personale i det daglige pædagogiske arbejde med skolens elever.

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at mennesker og kulturer har aldrig kun én fortælling om livet. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil – både hos det enkelte menneske og i kulturen. I den narrative teori, opfattes livet som multihistorielt; der kan altid fortælles en anden historie.

Vores fortællinger står oftest i et rodet og kompliceret forhold til hinanden, og meget af det, som sker i vores liv, bliver ikke optaget og indarbejdet i en fortælling – mange af vores initiativer og handlinger forbliver ubemærkede af os selv og af andre.

Narrativ praksis handler om at lytte til de historier, mennesker fortæller. At lade mennesker fortælle om det, der er svært for dem, og det, der er vigtigt for dem. Jo mere alsidige og righoldige fortællinger, en person og en kultur har om sig selv og andre, jo flere handlemuligheder har de, og jo mere rummelige bliver de.

Teorien bag siger, at vores identitet skabes gennem det, vi kan fortælle om os selv. Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger. En fortælling lever ved at blive fortalt og genfortalt af os selv og af hinanden.

I det daglige arbejde med den narrative praksis indgår ord og begreber som f.eks. relationer, dominerende fortælling, eksternalisering, positionering, bevidning, domæner mv.

 

Undervisning

Undervisningen på Gødvad Efterskole er meget fokuseret på at være tilpasset elevernes forudsætninger for at tilegne sig viden, og derfor foregår meget af læringen gennem praktisk undervisning. Undervisningen foregår derfor ikke kun i klasseværelserne, men i naturen, i marken, i hallen, i værkstederne, på scenen eller i køkkenet.

Gennem praktisk betonet undervisning er et af skolens formål at motivere unge for fortsat dygtiggørelse i arbejde og uddannelse. Undervisningens hovedvægt ligger i linjefagene: Køkken og Sundhed, Landbrug og Gartneri, Musik og Teater, Håndværk, Kunst og Design samt Idræt og Friluftsliv.

En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.

Den praktiske undervisning er en vigtig indgangsvinkel til den boglige undervisning i de traditionelle boglige fag, som her inddrages som en naturlig del af undervisningen.

Der tilbydes ikke prøveforberedende undervisning. Eleverne får ved kursets afslutning en udtalelse, der beskriver den enkelte.

Se mere her
Læs mere her


En efterskole ved Gudenåen

I naturskønne omgivelse, der indeholder alt fra skov, marker og køkkenhave, ligger Gødvad Efterskole med vores 30 ha jord.
Skolen har et har gode undervisningsfaciliteter med bla. stor idrætshal, gode undervisningslokaler, forberedelseskontorer, elevhuse, skydebane, værkstedsfaciliteter mv. Skolen har en sund økonomi samt god søgning og stabilt elevtal.


Vores historie

På initiativ af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem Århus blev Gødvad Efterskole oprettet i 1981. Denne forening, der arbejder ud fra et kristent livssyn, har altid haft de svagtstilledes problemer i fokus, hvorfor skoletilbuddet er tilrettelagt med særligt hensyn til bogligt svage og sent udviklede.

Læs mere her:
Virtuel rundvisning

Arbejdsbeskrivelsen for administrationen