Efterskolelærer på Gødvad Efterskole

Ud over at være en skole ud af Danmarks 240 efterskoler, så er Gødvad Efterskole en specialefterskole, som henvender sig til målgruppen af unge, som har udfordringer med at være i et traditionelt undervisningstilbud.

Jobbet som efterskolelærer på Gødvad Efterskole er derfor et meget alsidigt, spændende og ikke mindst et givende job, når vi ser den enkelte elev udvikle sig både personlig, socialt og fagligt.

Herunder er beskrevet nogle af de mange facetter, som jobbet består af:

 

Eleverne

Skolens elever er unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder, som nyder godt at den hjælp og støtte i hverdagen, som vi tilbyder.

Skolens elever har ofte brug for hjælp til et aktivt socialt liv og til at knytte venskaber, som alle mennesker har brug for!
Gødvad Efterskole optager elever, som har et ønske om at lære nyt, men har udfordringer med at lære i et traditionelle undervisningstilbud. De har måske haft en svær skoletid med mobning samt få eller ingen venner og dermed med manglende tro på egne evner og med lavt selvværd.

Skolen optager også unge med forskellige diagnoser som ADHD, ADD og indenfor autismespekteret.

Som lærer på Gødvad Efterskolen skal man have lyst og meget gerne kendskab til at arbejde med denne målgruppe og have gode relationskompetencer

 

Pædagogisk platform

Her er du en del af et pædagogisk funderet fællesskab, hvor vi arbejder ud fra en fælles narrativ pædagogisk praksis som en fælles pædagogisk tilgang til arbejdet med de unge.
Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at mennesker og kulturer har aldrig kun én fortælling om livet. Der er altid mange forskellige fortællinger i spil – både hos det enkelte menneske og i kulturen. I den narrative teori, opfattes livet som multihistorielt; der kan altid fortælles en anden historie.
pædagogiske

 

Hus- og kontaktlærer

Her er du en del af et team på 3-4 lærere som har det primære ansvar for en husgruppe på ca. 20 elever hvad angår daglig trivsel, relations arbejde, forældrekontakt, udarbejdelse af handleplaner og samarbejde i huset.

 

Vagtlærer

Her er du en del af et team, som igangsætter af aktiviteter i elevernes frie tid og løser overordnede opgaver som sætter skub i de hjul der driver hele efterskolen. Du har weekend-, aften- og nattevagter.

 

Linjelærer

Her er du en del af team, som underviser på en af skolens 5 linjer, hvor der undervises i med praktiske og teoretiske områder inden for linjens fagområde. Skolens 5 linjer er:
Landbrug og Gartneri
Musik og teater
Idræt og Friluftsliv
Håndværk, Kunst og Design
Køkken og Sundhed

 

Valgfagslærer

Her har du mulighed for at udbyde interessebaserede fag indenfor fx idræt, musik, landbrug, værkstedsfag, eksistensfag eller noget helt andet.

 

De boglige fag

Som underviser i boglige fag som fx dansk, engelsk og matematik mv. skal du evne at differentiere niveauet, så hele elevgruppen udfordres. Al boglig undervisning tager udgangspunkt i den praktiske undervisning i f.eks. linjeundervisningen. Skolen er prøvefri og tilbyder ikke eleverne folkeskolens afgangsprøver.