Efterskolelærer til linjen Håndværk, kunst og design på Gødvad Efterskole, Silkeborg

(pr. 1. august 2024)

Vi søger en lærer, der kan tegne undervisningen på skolens linje ”Håndværk, kunst og design” sammen med linjens tre øvrige lærere. Det skal være en underviser, som på skolens værksteder kan undervise med det håndværksmæssige og samtidig har flair for både kunst og design.

Du skal være stærkt fagligt funderet indenfor arbejde med træ og metal, samt have gode håndværksmæssige færdigheder, der kan omsættes til undervisning for skolens elever.

Du skal kunne se muligheder i at koble den praktiske værkstedsundervisning sammen med undervisningen i de almene boglige fag.

Udover undervisning på linjefaget ”Håndværk, kunst og design” indeholder stillingen efterskolelærerens opgaver (aftenvagter, kontaktlærerfunktion, studieture, weekendvagter mm.), samt undervisning på 1-2 valgfag (bl.a. idrætslige fag og værkstedsfag)

 

Om os

 • er en specialefterskole for unge med særlige behov og særlige læringsforudsætninger.
 • er en praktisk-musisk-kreativ og prøvefri efterskole.
 • tager udgangspunkt i en narrativ samtalepraksis for at skabe de bedst mulige udviklings- og læringsrum for den enkelte elev.
 • kobler den boglige undervisning sammen med den praktiske.
 • arbejder med begreber som selvforsyning, forpligtende fællesskaber og praktisk undervisning.

 

Om dig

 • ønsker at indgå i et stærkt og engageret fællesskab i medarbejdergruppen.
 • brænder for at arbejde med unge mennesker og har lyst til efterskolelivet
 • har kendskab til og lyst til at arbejde med vores særlige elevgruppe
 • har erfaring med eller lyst til at forene den praktiske undervisning med det boglige
 • har pædagogisk uddannelse eller relevant undervisningserfaring
 • er en glad og levende underviser, der sætter pris på at være velforberedt
 • har lyst til at udfordre vores elever både fagligt, personligt og socialt
 • er fortrolig med at beskrive og evaluere elever mundtligt og skriftligt

Vi håber at have vakt din interesse. Skolens forstander Jacob Thorning kan kontaktes for yderligere information på tlf. 86820811. Vi holder informationsmøde mandag den 8. april kl. 09.30 og igen kl. 16.00. Tilmelding til infomøder på jt@goed.dk eller 86 82 08 11.

 

Ansøgning

Ansøgninger med diverse bilag sendes som én samlet PDF-fil til ansoeg2@goed.dk senest mandag den 22. april kl. 10.00. Samtaler finder sted torsdag den 2. maj fra kl. 14.00.

Ansøgere, der bliver indkaldt til samtale, får besked senest fredag den 26. april.

 

Ansættelse

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

 

Gødvad Efterskole er en prøvefri efterskole, der henvender sig til unge med særlige behov og generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har 106 elever og 35 ansatte.

Kernen i skolens undervisningstilbud er undervisningen på vores 5 linjer: Landbrug & gartneri, Køkken & sundhed, Musik & teater, Idræt & friluftsliv samt Håndværk, kunst & design.

Begreber som selvforsyning, udviklingsmuligheder og forpligtende fællesskab er nøgleord, der gennemsyrer hverdagen. Skolen arbejder med en praktisk undervisning som indgangsvinkel til den boglige undervisning. En helt særlig undervisningsmetode som unge med særlige behov og indlæringsvanskeligheder kan profitere af, og som giver mulighed for faglig, personlig og social udvikling.

 Derudover har vi en meget lang og omfattende liste af valgfag, som tilbydes året igennem.

Læs mere om Gødvad Efterskole på www.goed.dk og følg os på Facebook og Instagram.

 

Læs mere om:
Jobbet som efterskolelærer